ALV Dorpsbelangen Aduard 18 juni 2015 MFC de Meeden 20 uur

Op donderdag 18 juni houdt Dorpsbelangen Aduard haar algemene ledenvergadering om 20:00 uur in MFC de Meeden. Wij nodigen bij deze alle leden van harte uit.

Agenda

1. Opening
2. Activiteiten Dorpsbelangen in het afgelopen bestuursjaar
3. Bestuurszaken – Aantredende bestuursleden
4. Financiën dorpsbelangen & commissies (Sinterklaas en Heemkakel)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Geef een reactie