Vuistregels geldelijke bijdrage door Dorpsbelangen Aduard

Waarom een vuistregel voor geldelijke bijdragen?

Soms wordt Dorpsbelangen Aduard gevraagd voor een geldelijke bijdrage aan een van de initiatieven in of rondom het dorp. Dorpsbelangen zet haar beperkte financiële middelen primair in voor  initiatieven onder de vlag van Dorpsbelangen die passen binnen de dorpsvisie en ziet zichzelf niet als een doorgeefluik van geld van haar leden.

Verzoeken tot geldelijke bijdragen houden we daarom langs deze meetlat:

In principe doet Dorpsbelangen Aduard alleen geldelijke bijdragen aan initiatieven die onder Dorpsbelangen vallen (zoals bijvoorbeeld intocht Sinterklaas, Aduard 825 Park en Jeugdwerk Aduard).
Als het een initiatief betreft dat een groot deel van de dorpsbewoners als doelgroep heeft en wat zonder extra financiering niet van de grond zou komen dan willen we een eenmalige bijdrage graag overwegen.