Actiepunten Dorpsvisie Aduard

1. Behoud MFC De Meeden
2. De bus in het dorp
3. Verkeersveiligheid
4. Speelvoorzieningen
5. Aduard 825
6. Samenwerkende verenigingen
7. Herinrichting Burg. Seinenstraat
8. Meer groen (ook: meer wandelpaden)
9. Activiteiten voor de jeugd
10. Levensloopbestendig wonen