Projectplan voor het 825-Park in Aduard

825-park

Foto parkeerplaats bij MFC de Meeden
Huidige situatie

Naar aanleiding van de Dorpsvisie Aduard is er een groep mensen aan de slag gegaan om te kijken of er geen betere invulling gegeven kon worden aan het terrein rond MFC de Meeden in Aduard en ontstonden de ideeën voor een 825-park. Met dit project wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke wensen die uit de dorpsvisie kwamen. Dit heeft geresulteerd in een projectplan.

Via de link hieronder kunt u het plan downloaden in PDF-formaat.

Download Projectplan 825 park versie 2.0

Vragen

Mocht u na aanleiding van het projectplan nog vragen hebben of nadere toelichting wensen kunt u altijd contact met ons opnemen. e-mail: aduard825park (at) gmail.com