Aduarder vlag en wimpel

De Aduarder vlag is verkrijgbaar via Dorpsbelangen Aduard voor € 25,00 per stuk.

De Aduarder wimpel (1,75m) is ook verkrijgbaar voor € 30,00 per stuk.

U neemt contact op met het bestuur van Dorpsbelangen Aduard via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.