Jaarverslag 2019

Beste leden van Dorpsbelangen Aduard,  

In tijden dat de bijeenkomsten door de overheid zijn verboden als gevolg van het COVID-19 (Coronavirus), zoeken ook verenigingen naar alternatieven om aan hun statutaire verplichtingen te voldoen.  
Dit had tot gevolg dat de geplande Algemene Ledenvergadering op 16 april 2020 geen doorgang kon vinden. Omdat deze vergadering niet plaats kon vinden, heeft het Bestuur het volgende besloten.  
Er wordt in de 2020 geen ALV georganiseerd, en een jaarverslag is hier op onze website geplaatst.
Het financieel verslag wordt pas bij de volgende ALV aan de leden voorgelegd. Op verzoek kan een lid het voorlopige financieel verslag opvragen.
Om jullie een impressie te geven wat in het jaarverslag staat, heeft het bestuur een kort video verslag gemaakt. Veel kijk plezier!