Mini-ALV Dorpsbelangen Aduard op 15-02-2017

Zoals onze leden al eerder per post bericht is houdt de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen op 15 februari aanstaande van 19:30 – 20:30 uur een mini-ALV. Aansluitend zal de opening van het Aduard-825 Feestjaar plaatsvinden in MFC de Meeden.

Het belangrijkste reden om deze ALV te organiseren is om de financiële onderbouwing voor de Aduard825-festiviteiten aan de leden voor te leggen. In verband hiermee wordt tevens voorgesteld om de penningmeester van de Commissie Aduard825 toe te voegen aan het bestuur van de vereniging, zodat deze ook formeel deelt in de bestuursverantwoordelijkheid.

Daarnaast stelt het bestuur voor om de huidige statuten te moderniseren. Denk hierbij aan het weer laten aansluiten van de tekst op moderne communicatiemethoden. Ook worden er een aantal wijzigingen voorgesteld om onze statuten in lijn te brengen met bepalingen zoals die tegenwoordig door het gros van de verenigingen gevoerd worden. Ook stelt het bestuur voor om de naam van de vereniging te wijzigen naar ‘Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard’, dit omdat de toevoeging van Aduard in de naam van de vereniging duidelijker maakt voor de belangen van welk dorp (en omstreken) de vereniging opkomt. De voorgestelde statuten zijn online te raadplegen.