Brief van scheidend voorzitter Katharina Bosch-Krämer

Aduard, september 2020

Beste mede-Aduarders, 

Met veel plezier heb ik inmiddels 6 jaar in het bestuur van Dorpsbelangen Aduard gezeten, waarvan 5 jaar als voorzitter. 

Ik heb in deze jaren veel meegemaakt en geleerd. Over huisvesting aan de Kloosterstraat en nieuwbouw aan de Lindehoeve; over betonmortelcentrales, geluidsoverlast en fijnstof; over asfaltering, verlichting, fietspaden, handhaving, bomenplannen en tijdelijke maatregelen. Over de samenwerking met gemeente en provincie. Ik was betrokken bij de wandeling van de Martinikerk naar de Hofstraat voor het Nieuwe Wonder van Aduard en de organisatie van de Middeleeuwse markt. Als deelnemer van de klankbordgroep was ik betrokken bij de herinrichting van de doorgaande weg. Samen is het Manifest van Aduard opgesteld. 

Uiteraard was het jubileumjaar Aduard 825 een druk maar gezellig jaar, met heel veel activiteiten, afgerond met een fakkeltocht en beloond met de leefbaarheidsprijs van gemeente Zuidhorn. Ik heb in deze tijd veel over Aduard, de Aduarders en de klooster en niet-klooster geschiedenis van ons dorp geleerd en (hopelijk) even enthousiast overgebracht. 

Het Go!Noord project is bijna afgerond en zal een impuls aan de leefbaarheid van Aduard geven. 

Sinds 2016 ben ik nauw betrokken bij het Aduard 825 Park project. Vooruitgang en tegenslagen hebben we hierin meegemaakt, wisselende samenwerking met de oude en nieuwe gemeente. Inmiddels lijkt het erop dat er beweging in beweging komt. 

Je kon altijd bij mij aanbellen, en mensen zullen me altijd blijven vinden. 

Jaren van inzet en energie – het houdt een keer op. Ik blijf nog bezig met het Aduard 825 Park, en blijf verder ook betrokken bij ons mooi dorp. Maar dan niet meer als bestuurslid van Dorpsbelangen. 

Ik had mijn afscheid van het bestuur graag op een ALV met de leden gedeeld, maar corona heeft dit niet mogelijk gemaakt. Dus op deze weg mijn dank voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. 

Katharina Bosch-Krämer