Christina Krikke

Foto Christina KrikkeMijn naam is Christina Krikke. Ik woon, samen met man en zoons, sinds 2008 in Aduard. De verhuizing vanuit de binnenstad van Groningen naar dit dorp was geen wereldschokkende gebeurtenis, aangezien ik ben opgegroeid in een soortgelijk dorp. Dat dorp is overigens gesitueerd in Friesland, wat natuurlijk niet hetzelfde is.
Wat wel opvallend in dit dorp is het rijke verenigingsleven en de gemeenschapszin. Ongetwijfeld is dit in uw ogen afgenomen afgelopen decennia, maar vergeleken met de stad is het nog sterk aanwezig. Dat maakt het wonen in een dorp ook aantrekkelijk.
Dorpsbelangen kan misschien bijdragen aan het verbeteren van een aantal zaken, die met woonomgeving, gemeenschapszin en dergelijke te maken hebben. Dat is de reden dat ik me enkele jaren geleden heb aangesloten bij het bestuur.