Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard (DBA) 14 nov 2019

Mevrouw Rita Hulst is aangeschoven. Zij is leefbaarheidsadviseur van de gemeente Westerkwartier voor o.a. Aduard. Zij gaat regelmatig overleg houden met Dorpsbelangen. Zij zorgt dat binnen het gemeentelijk apparaat zaken van Aduard voorzien worden van “smeeolie” als de voortgang stokt.

In de afgelopen weken zijn al diverse zaken versneld. Zo komt het door Dorpsbelangen gevraagde bushokje boven bij de nieuwe brug er nu.  De afwerking: belijning, keerlus bij GreenLogistics, een klein trottoir en verlichting van de Harkemaweg vanaf de Wibrandusstraat naar boven krijgt steviger aandacht.

Medewerkers van de afdeling Groen schuiven ook aan. Een herbeplantingsplan voor de Lindt is gereed. Een vijf soorten bomen zijn uitgezocht die om en om geplant worden. De gemeente geeft zelf nadere voorlichting over het beplantingsplan. In december/januari wordt geplant. Soms wordt de Lindt tijdelijk afgesloten, verkeersregelaars worden ingezet. Dorpsbelangen hamert er op dat dat eerst een fiets en wandelpad langs de Hereweg in orde moet zijn voordat de Lindt kan worden afgesloten. De verwachting is dat de Hereweg voor de kerst gereed is.

Dorpsbelangen vraagt op veler verzoek aan de gemeente om het schelpenpad langs de Kleiweg te verbreden en te verbeteren.

Binnenkort komt een rapport (door GoNoord) beschikbaar over de gezondheid van de bewoners in relatie met de omgeving. Een voorbeeld is dat goede speelvoorzieningen bijdragen aan de gezondheid van kinderen. Het onderzoek en het rapport is speciaal voor Aduard uitgevoerd.

De jaarlijkse brieven met contributie worden rondgebracht. Ieder jaar blijkt bij het rondbrengen dat veel leden zijn verhuisd, vertrokken of zijn overleden. We maken weer een bijgewerkte ledenlijst op basis van de contributiebetalingen.

Dorpsbelangen geeft de startende filmclub ZienemA een eenmalige kleine aanmoedigingssubsidie.

Afscheid wordt genomen van Hendrik Coonstra die naar Briltil verhuisd; bedankt Hendrik! Fred den Haring wordt penningmeester.