Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard (DBA) 3 okt 2019

  • DBA zal voortaan een samenvatting schrijven van de bestuursvergaderingen en die op de website van Dorpsbelangen en Meroakels plaatsen.
  • Voetbaldoeltjes op pleintje naast de Lindt wordt niet verzorgd door de gemeente i.v.m. risico door de ongelijke vloer. Als bewoners zelf doeltjes plaatsen geeft dat geen bezwaar.
  • De gemeente is gevraagd bewegwijzering fietsknooppuntenroute, extra aanduiding Green-Logistics en Starkenbergh aan te passen. Het laatste stukje Harkemaweg tussen Wibrandusstraat en nieuwe brug moet nog worden aangepakt. De gemeente gaat bovenaan de brug bij de instaphalte een bushokje plaatsen.
  • DBA organiseert gesprek over betere huisvesting voor het jeugdwerk in het dorp met wethouder en leefbaarheidsadviseur.
  • Het ledenbestand is bijgewerkt en nu up-to-date. Binnenkort krijgen alle leden de jaarlijkse nota van € 7,85 per woonadres. Probeer ook eens een buurman of vrouw lid te maken van onze dorpsvereniging! Het financiële jaarverslag van DBA komt binnenkort op de website te staan.
  • Aduard 825 Park: Vertraging door moeilijkheden bij de overdracht door de herindeling van de gemeente.. Financiering van € 75.000 staat wel op de gemeentelijke begroting van 2022. Dat is wel erg ver in de toekomst. DBA vraagt een gesprek met de sportwethouder om te praten over de combinatie sporthal en Aduardpark825. De sportbehoefte van mensen lijkt langzaam te veranderen.
  • Fred vertelt dat het bestuur van de Meeden nog steeds zoekt naar een nieuwe beheerder. Er lopen gesprekken met kandidaten. In de afgelopen maanden hebben ook kandidaten afgehaakt. De bestuursleden en andere vrijwilligers houden de boel draaiende.
  • DBA organiseert een avondje voor alle vrijwilligers en bestuursleden van heel Aduard voor het uitwisselen van kennis en ideeën.
  • Hendrik heeft een huis gekocht in Zuidhorn en verlaat het bestuur. Inwoners die het mooi lijkt om iets te doen voor hun dorp wordt gevraagd zich aan te melden. Eén avondje vergaderen in de maand en je inzetten voor de punten die jou aan het hart gaan.
  • Gebruik ons mailadres voor vragen en ideeën: postbus@dorpsbelangenaduard.nl. Gerard: 06-82882030, of Fred: 06-23702010