Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard van 14 januari 2021

Dorpsbelangen heeft op 14 januari 2021 vergaderd. Hieronder lees je een samenvatting van ons overleg.

Twee nieuwe bestuursleden zijn gestart: Ingeborg Schroor-van Loenen (Heereweg 3) en Esther van der Leij (Heereweg 8). Fred den Haring verhuist naar Oosterwolde in februari en blijft voorlopig nog als penningmeester betrokken bij Dorpsbelangen Aduard, totdat een opvolger is gevonden. Lijkt het je leuk je ons ons team te versterken en de rol als penningmeester over te nemen? Neem dan contact op met onze voorzitter Martin Eikelboom via postbus[at]dorpsbelangenaduard.nl

Het uitgraven van De Lindt staat op het financieringsprogramma van de Tennet compensatiegelden.De gemeente gaat in het voorjaar het uitvoeringsprogramma maken en een inspraakronde organiseren.

Het sportplein op de oude jeu-de-boeles baan wordt in februari/maart aangelegd. De opdracht is gegeven. Daarna volgt het speel- en bewegingsroute om De Meeden. De gemeente maakt een uitvoeringsplan voor het gehele Aduard825-plan. Daarin komen extra groen, het verbeteren van bestaand groen, nieuwe wandelpaden en een onderzoek naar de mogelijkheden van een camperstandplaats op de ijsbaan, met behoud van de ijsbaan functie. Na het voorjaar worden de plannen in een inspraakronde gepresenteerd.