Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard van 20 april 2021

Het eerste deel van het Park Aduard 825 is gerealiseerd. Er wordt al flink gebruik van gemaakt, door jong en oud. De werkgroep bereidt een feestelijke opening voor. Voor het vervolgplan, het wandelpad rondom de voetbalvelden, wordt gedacht aan een (natuur)belevingsroute. 

Dorpsbelangen kijkt naar de mogelijkheden om in de donkere wintermaanden feestelijke verlichting te realiseren in de dorpskern van Aduard. Dorpsbelangen betrekt inwoners en middenstand in het dorp graag bij de plannen. Lijkt het je leuk om mee te denken? Laat het weten via: postbus@dorpsbelangenaduard.nl. 

Er ligt de laatste tijd veel hondenpoep in de perkjes aan de Heereweg. Dorpsbelangen informeert bij de gemeente of er een extra prullenbak geplaatst kan worden, in de buurt van de brievenbus aan de Heereweg. Op die manier hopen we dat we de bebouwde kom zoveel mogelijk vrijhouden van hondenpoep.

Er zijn plannen om de Friesestraatweg verder aan te pakken. Zo wordt er een parallelweg aangelegd voor landbouwverkeer en er komt een onderdoorgang ter hoogte van Slaperstil, zodat het stoplicht daar verdwijnt. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2022. Dorpsbelangen informeert bij de provincie of er meer informatie beschikbaar is.