Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard van 10 dec 2020

Alle subsidies voor de aanleg van het Aduard825 park zijn ontvangen. Begin januari 2021 wordt het jeu-de-boeles veld ingericht, en het beweegrondje rondom de Meeden en langs het kanaal wordt aangelegd.

Voor het oude bruggenhoofd heeft dorpsbelangen beeldend kunstenaar Reinier van den Berg opdracht gegeven om een informatiebord te ontwerpen. Oude foto’s en teksten over de geschiedenis van de brug komen daarop. Zowel aan de dorpskant als aan de overkant komt hetzelfde bord. Ook wordt gekeken of er ook aan beide kanten een bank kan worden geplaatst.

Twee nieuwe bestuursleden zijn gevonden voor de vereniging. Na hun eerst vergadering op 14 jan 2021 zal het bestuur hen presenteren via de website van de vereniging.

Voor de IJsbaan en het uitgraven van De Lindt wordt een ingenieursbureau gezocht die de al eerder bekend gemaakte plannen kan uitwerken. Zodra ze klaar zijn,  zal worden gekeken hoe dat gepresenteerd wordt aan de inwoners.  

Er is al veel contributiegeld binnengekomen, waarvoor dank. De vereniging kan haar werk daarmee uitvoeren. Wie lid wil worden kan een mail sturen naar info@dorpsbelangenaduard.nl.

De penningmeester zal binnenkort een begroting voor 2021 maken.