Kort verslag overleg gemeente Westerkwartier (GW) en Dorpsbelangen Aduard (DBA) 25 juni 2019

Kort verslag overleg gemeente Westerkwartier (GW) en Dorpsbelangen Aduard (DBA)

DBA: Katharina Bosch (vz), Martin Eikelboom (sec.), Fred den Haring, Gerard Kloosterman.  m.k.a. Hendrik Koonstra (pen)

Gemeente Westerkwartier: Koos Wiersma (burg), Bert Nederveen (wh), Hielke Westra (wh), Elly Pastoor (wh), Rita Hulst (leefbaarheidsadviseur, LBA), Monika de Vries (Dorpencontactfunctionaris DF). m.k.a. Geertje Dijkstra (wh)

1. Voorstel rondje waarbij iedereen zichzelf voorstelt, inclusief takenpakket.

2. Frequentie bezoek B&W 1 keer per 2 jaar is het streven. Dat is heel weinig vindt DBA. Een vast aanspreekpunt waar DBA “zaken” mee kan doen is beter.

3. Afgesproken is dat Rita Hulst (leefbaarheid adviseur verder: LBA) voor DBA het eerste aanspreek punt is voor operationele zaken. Voor meer bestuurlijke zaken kan DBA de wethouder Westra benaderd worden, maar zal meer uitzondering zijn dan regel.

De LBA zou ook DBA kunnen helpen met aanvragen van subsidies.

Er is geen afspraak gemaakt voor regelmatig overleg, maar telefonisch is de LBA altijd bereikbaar voor vragen vanuit DBA. Afgesproken wordt dat wij Rita steeds informeren over lopende zaken. DBA geeft aan dat een vaste contactpersoon voor alle onderwerpen een goede zaak is. DBA heeft er hoge verwachtingen van. Aanvullend meldt Burg Wiersma dat de burgers vragen,  klachten of aandachtspunten het beste kunnen melden via de website van de gemeente Westerkwartier. De ervaring is dat dit snel en efficiënt gaat. 

4. Er wordt gekeken of een twee jaarlijkse schouw van het dorp kan plaatsvinden met medewerking van DBA. Voor urgente zaken zoals losse stoep tegels kan dorpsbewoners altijd gebruik maken van het meldpunt op de website van de gemeente.  De schouw zal bedoeld worden om groter zaken te bekijken, en ook om contact te houden tussen gemeente en DBA.  Er is ook gedacht om via een digitale verslag de gemeente te informeren over het reilen en zeilen in het dorp. Dit en het voorgaande zijn slechts ideeën. 

5. GW wordt op het hart gedrukt om werk te maken om meer huizenbouw te realiseren in Aduard. GW initieert in het gehele gemeente een project om te bekijken waar de knelpunten en wensen zijn. Aangezien GW een grotere gemeente is geworden, geeft de provincie Groningen meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de gemeente.  Aduarders hebben in het process straks ook een role in het gehele process. Wat willen wij, waar willen wij bouwen, wat voor type bouw, enz.  Aduard heeft een bijzondere plek omdat zij het enige dorp van de 41 is die op fietsafstand van het Zernike complex ligt met 10.000 arbeidsplaatsen. Wordt vervolgd dus.

6. Er was in het verleden sprake van om een spreekuur te hebben in de Meeden. De gemeente is bezig om te kijken wat de meest effectief manier is om contact met burgers te houden. Een post openen waar weinig gebruik van wordt gemaakt is financieel niet haalbaar.  De bedoeling is dat met het instelling van een nieuwe maatregel waarbij burgers een afspraak moeten maken om met iemand van de gemeente te spreken goed wordt voorbereid. Ook een huisbezoek is mogelijk, bv bij huisaanpassingen. In Grijpskerk hebben ze een spreekuur voor een WMO consulent een paar uur per week, want daar was al behoefte aan. Voorbeelden zoals deze kunnen in de toekomst ook in Aduard gebeuren, maar de vraag moet er wel zijn. 

Naast het afspraak systeem, zet de gemeente in op het verbeteren van het digitale dienstverlening.

7.   Verschillende projecten die in Aduard spelen komen aan de orde,

-Aduard825Park. De gemeente zet haar subsidie expert in om de Park commissie te helpen met het aanvragen van subsidies. Wellicht kan het ook aanspraak maken op gelden uit een landelijke sport fonds, waarbij wethouder Pastoor betrokken is. Dit was goed nieuws voor het Park commissie.

– verkeerssituatie rondom Aduard kreeg niet veel aandacht vanwege de tijd. Suggestie is om op de Friesestraatweg extra verwijzingen te plaatsen naar Green Logistics en Starkenberg, om zo vrachtwagen chauffeurs te helpen de juiste afslag te kiezen.

8.DBA meldt dat het bestuur van de Meeden versterkt is door iemand vanuit DBA. Fred den Haring zal in het bestuur treden.

9.Compensatie voor het hoogspanningsmasten (Tennet) Wat voor Aduard gecompenseerd wordt, is wachten op een uitspraak van de raad van State. Als het wel door gaat, is pas in december duidelijk wat dit betekent voor Aduard.  Uitgraven de Lindt komt als eerste in aanmerking voor compensatie gelden.  De GW houdt een vinger aan de pols.

10.Wethouder Pastoor meldt, na een vraag van DBA, dat er financiële belasting is op de financiering van specialistische hulp aan minderjarige psychiatrisch patiënten.  Vanuit het zorg perspectief worden de kinderen altijd geholpen.  Er zijn plannen om de uitgaven in de zorg in zijn geheel te verminderen in de komende jaren (planning tot 2023) Niet door wachtlijsten, maar door de zorg beter te reguleren.

11.Er was een opmerking over de grote investering van de gemeente in de voetbal accommodatie. Heeft de grote uitgaven daar niet een negative impact op andere wensen in het dorp. Wethouder Nederveen (Financiën) geeft aan dat niet en nooit aan de orde is.  Het staat los van alle andere projecten en ook van toekomstige projecten.  GW en DBA spreken wel uit dat het mooie ontwikkeling is dat de club en indirect het dorp een mooie voorziening krijgt.

12. Punten die niet aan de orde zijn geweest, maar zal later met de LBA worden besproken

-extra pad Kleiweg van beton, naast schelpen pad.

-bomen beleid GW

-vast aanspreekpunten gemeente naast de LBA. (Voor sport, groen, verkeer, jeugd.)

DBA bedankt de vrijwilligers die deze avond ons uitstekend hebben verzorgd met koffie/thee/cake en heel veel water.