ALV Dorpsbelangen Aduard 4 april 2019 MFC de Meeden 19:30 uur + presentatie historische beelden van Aduard

Op donderdag 4 april 2019 houdt Dorpsbelangen Aduard haar algemene ledenvergadering om 19:30 uur in MFC de Meeden. Wij nodigen bij deze alle leden van harte uit.

1. Opening

2. Activiteiten Dorpsbelangen in het afgelopen jaar

    o.a. Park, herinrichting wegen, rondweg

3. Bestuurszaken 

    o.a. aftredende/aantredende bestuursleden

4. Financiën dorpsbelangen

5. Rondvraag

6. Sluiting

Aansluitend geeft Jakob Loer een presentatie met historische beelden van Aduard.