Uitnodiging – Vrijwilligersavond 13 feb 2020

De Vereniging van Dorpsbelangen Aduard wil op donderdag 13 februari een bijeenkomst houden  voor vrijwilligers, mensen die vrijwilligerswerk willen doen en verenigingen/stichtingen in het dorp die bestaan dankzij vrijwilligers.

Het doel van deze bijeenkomst is een ongedwongen samen zijn van alle bovengenoemde vrijwilligers. 

Verenigingen en stichtingen kunnen hier iets laten zien van hun werkzaamheden en kunnen dan aangeven in hoeverre er behoefte is aan vrijwilligers. 

Vrijwilligers kunnen iets vertellen over hun persoonlijke ervaringen en kunnen  andere mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten.

Mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen kunnen informatie krijgen over alle vacatures die er zijn.

Het wordt geen bijeenkomst over grote verhalen en grote plannen, maar puur informatie uitwisseling. Er zal dan ook geen strak programma worden gehanteerd.

Dorpsbelangen Aduard faciliteert een ontmoetingsruimte in MFC de Meeden, koffie, thee en iets erbij. Er zijn tafeltjes beschikbaar om informatie uit te stallen en er zijn zithoekjes om even te ontspannen en bij te kletsen.

U bent bij dezen van harte uitgenodigd op donderdag 13 februari 2020, in de Meeden, aanvang 20:00.

Gerelateerde afbeelding