Boeken over Aduard

Hieronder vind je een lijst met boeken wat in bezit zijn van het bestuur van Dorpsbelangen. Je ben van harte welkom om ze te lenen. Van 2 boeken zijn nog exemplaren te koop: “Kloosterland” en “Monnik en boer in Aduard”. Heb je een verzoek, stuur dan een email naar postbus@dorpsbelangenaduard.nl


De Afgrond

Dr. Elie A. Cohen

1971 86p

Arts te Aduard 1936 – 1 mei 1941

** inclusief een aantal krantenknipsels 1992-1995


Kloosterland / Land der Klvster. Fryslbn / Groningen /Ostfriesland. 

Loer, J. en Kooi, H.J. 

In Boekvorm Uitgevers, Assen, 2008. 

116 p. metalen spiraalband. oblong 23×21 cm. foto s. ill. Inclusief de bijbehorende CD-rom. Parallelle Duitse tekst.

Te koop exemplaren: 4

Leen exemplaren: 2


Monnik en Boer in Aduard

Over lekenbroeders, voorwerken en boerderijen van de St. Bernadusabdij te Aduard.

Uitgave van de Historische Vereniging Aduard, 2003, 35pp

Te koop exemplaren: 7

Leen exemplaren: 2


Gratis boeken te leen

Van klooster tot kerk

Over de zevenhonderdjarige geschiedenis van de huidige Abdijkerk in Aduard.

Ondertitel: Bouw, verbouw en restauratie van de ziekenzaal van het voormalig Cisterciënzer klooster in Aduard.

Over de zevenhonderdjarige geschiedenis van de huidige Abdijkerk in Aduard.

Aduard 2012, Paperback, 96 pagina’s, uitgave Museum St. Bernardushof

Hier te koop: https://groningerboeken.nl/shop/product/at-hof-e-a-van-klooster-tot-kerk/


Van klooster tot kerk

J. Nanninga Uitterdijk

Over de zevenhonderdjarige geschiedenis van de huidige Abdijkerk in Aduard.

herdruk van de uitgave Groningen 1870

Hier te lezen: https://www.dbnl.org/tekst/_tij008187201_01/_tij008187201_01_0058.php

Groningen.Berghuis/Bouma’s Boekhuis.1973.Pap..177pp, ISBN 90 6088 039 0


Steentil bij Aduard

Redactie: W. Friso, K. Holstein Eindredactie: P de Roever

Auteurs: Jan Oomkes, Jan Meijering, Henny Groenendijk, Wija Friso, Paulien de Roever, Kor Holstein, Fred den Haring

met CD-ROM

2010, Drukkerij Tienkamp, Groningen, 80pp, ISBN 978-90-802800-5-2

In 2009 zijn onder leiding van Holstein Restauratie Architectuur herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Steentil bij Aduard. Daarbij heeft de brug zich blootgegeven en is duidelijk geworden hoe dit kunstwerk van civiele techniek tot op heden, na de bouw in 1722, haar functie nog altijd kan vervullen. In deze publicatie worden behalve de restauratie van 2009 ook de history en betekenis van de brug beschreven


De abtenkroniek van Aduard

Studies, editie en vertaling

redactie: Jaap van Moolenbroek, J.A.(Hans) Mol, mmv Jakob Loer

De cisterciënzer abdij van Aduard was een klooster van formaat in middeleeuws Nederland. Ze bezat de grootste kerk van het Noorden en was met haar grondbezit van bijna 6.000 hectare aan vruchtbare kleigrond rijker dan Egmond of Rolduc. Aduard genoot verder faam als centrum van geleerdheid in de late vijftiende eeuw. Omdat het kloosterarchief vrijwel geheel verloren is gegaan, is de belangrijkste geschiedbron nu een in het Latijn geschreven abtenkroniek. In deze bundel wordt daarvan een nieuwe wetenschappelijke uitgave met parallelvertaling gepresenteerd, voorafgegaan door een achttal op de kroniek gebaseerde bijdragen over verschillende aspecten van de abdijgeschiedenis. De onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn: de kroniek als spiegel van geleerdheid en devotie, Aduard en de cisterciënzerorde, de abdij als godsdienstig centrum en cultusoord, de kroniek en de bouw van het klooster, de monniken en het landschap, bezitsverwerving en goederenbeheer en Aduard in het politieke krachtenveld

2010, Uitgeverij Verloren Hilversum, 373pp, 9789087041168

Hier te koop: https://verloren.nl/boeken/periodes/middeleeuwen_4/de-abtenkroniek-van-aduard


Adduwert Meer Academie dan Klooster…

Kuno Binnendijk

Aduard en de verspreiding van het humanisme

Achtergrondinformatie bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Sint Bernadushof in Aduard van 1 april tot 1 oktober 2002

2002, 70pp


Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur

Jean-François Leroux-Dhuys

1998, Nederlandse editie

ISBN 3-8290-3118-1 399 pagina’s