Projectplan voor het 825-Park in Aduard

825-park

Foto parkeerplaats bij MFC de Meeden

Huidige situatie

Naar aanleiding van de Dorpsvisie Aduard is er een groep mensen aan de slag gegaan om te kijken of er geen betere invulling gegeven kon worden aan het terrein rond MFC de Meeden in Aduard en ontstonden de ideeën voor een 825-park. Met dit project wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke wensen die uit de dorpsvisie kwamen. Dit heeft geresulteerd in een eerste projectplan. Via de link op deze pagina kunt u het plan downloaden in PDF-formaat. Op verzoek is het plan uitgeprint te ontvangen.

Vragen

Mocht u na aanleiding van het projectplan nog vragen hebben of nadere toelichting wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download Projectplan-825-park-versie-1.0

Mini-ALV Dorpsbelangen Aduard op 15-02-2017

Zoals onze leden al eerder per post bericht is houdt de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen op 15 februari aanstaande van 19:30 – 20:30 uur een mini-ALV. Aansluitend zal de opening van het Aduard-825 Feestjaar plaatsvinden in MFC de Meeden.

Het belangrijkste reden om deze ALV te organiseren is om de financiële onderbouwing voor de Aduard825-festiviteiten aan de leden voor te leggen. In verband hiermee wordt tevens voorgesteld om de penningmeester van de Commissie Aduard825 toe te voegen aan het bestuur van de vereniging, zodat deze ook formeel deelt in de bestuursverantwoordelijkheid.

Daarnaast stelt het bestuur voor om de huidige statuten te moderniseren. Denk hierbij aan het weer laten aansluiten van de tekst op moderne communicatiemethoden. Ook worden er een aantal wijzigingen voorgesteld om onze statuten in lijn te brengen met bepalingen zoals die tegenwoordig door het gros van de verenigingen gevoerd worden. Ook stelt het bestuur voor om de naam van de vereniging te wijzigen naar ‘Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard’, dit omdat de toevoeging van Aduard in de naam van de vereniging duidelijker maakt voor de belangen van welk dorp (en omstreken) de vereniging opkomt. De voorgestelde statuten zijn online te raadplegen.