Energie-enquete

Beste dorpsgenoten,

Heeft u de energie-enquête al ingevuld? Dorpsbelangen Aduard vindt het heel belangrijk om te weten hoe u tegen energiebesparing en het opwekken van zonne-energie aankijkt. Ook als u zelf zonnepanelen heeft, vragen wij u om de enquête in te vullen. Het zijn slechts 9 vragen en kost ca. 2 minuten van uw tijd.
U kunt de enquête online invullen op het volgende adres:
https://www.thesistoolspro.com/goto/EnergieAduard 
Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
😀 🔆 🔆 👍
Vriendelijke groeten, Sandra Lambeck
Dorpsbelangen Aduard

Nieuwsbrief Aduard en omgeving 25 maart 2016

lemmerdelfzijl
25 maart 2016

Stand van zaken projecten rondom Aduard

Het werk aan knooppunt Nieuwklap is definitief gegund aan aannemer KWS Infra. De komende week bespreken onze medewerkers en medewerkers van KWS Infra de verdere aanpak en globale planning van de uitvoering. Via deze nieuwsbrief houden we u daarover, zoals gebruikelijk, op de hoogte.

Trillingsmeters
Rondom het werkterrein van de aanleg van het knooppunt Nieuwklap, is enige tijd geleden al de bouwkundige staat van de woningen en bedrijfspanden onderzocht. Tijdens de bouw wordt de toestand van de woningen en/of bedrijfspanden gemonitord. Op een aantal plaatsen langs het werkterrein zijn ook trillingsmeters opgehangen. Zo weten we hoe groot de huidige trillingen in dit gebied zijn zonder werkzaamheden.