Logo Dorpsbelangen Aduard

Inloopbijeenkomst werkzaamheden rond bruggen en rondweg

Inloopbijeenkomst 3 oktober a.s.

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 3 oktober van 17.00-20.00 uur in het Multifunctioneel Centrum De Meeden. De provincie organiseert daar een inloopbijeenkomst waarop u onder andere informatie krijgt over de werkzaamheden rondom Aduard en Nieuwklap, de fasering, het groenplan, de stremming van de N355 en het openbaar vervoer. De gemeenten Zuidhorn en Groningen en dorpsbelangen Aduard zijn ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Stremming N355

Van vrijdagavond 20 oktober 2017 19.00 uur, tot maandagmorgen 30 oktober 2017 6.00 uur, is de N355 (Friesestraatweg) in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer vanaf de verkeerslichten bij Aduard tot aan het Kruispunt Reitdiep Haven. Fietsers en bromfietsers kunnen er wel langs. Er vinden dan werkzaamheden plaats. Bij Nieuwklap wordt een gedeelte van de bestaande weg opgehoogd dat moet aansluiten op het tracé van de nieuwe weg. Ook worden twee oude buizen voor de afwatering onder de N355 vervangen. Het kruispunt bij het Chinese restaurant bij Slaperstil wordt opnieuw ingericht en er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De omleidingsroute vindt u ook via deze link.

Dorpsbelangen Aduard verwacht dat deze stremming gedurende die week een grote verkeersdruk op de doorgaande weg door Aduard zal opleveren. Dit is overlegd met de Provincie die nog een keer gaat kijken naar eventuele extra maatregelen. Ook vindt Dorpsbelangen het erg belangrijk dat mensen nog steeds met Openbaar Vervoer naar de stad en Zuidhorn kunnen.

Voortgang nieuwe brug Van Starkenborghkanaal en loskade

De loskade wordt verder afgebouwd. Voor de loskade wordt steen gestort op de bodem van het Van Starkenborghkanaal om te voorkomen dat schepen de bodem beschadigen. Verder begint de aannemer met de bouw van het dek op de brugkelder aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal waarna de brugkelder aan de zuidzijde volgt. U kunt een 3D-presentatie van de huidige en nieuwe situatie in Aduard bekijken via deze link (werkt niet goed met oude Internet Explorer versies).

Voortgang viaduct Nieuwklap

Foto wapening landhoofd oostzijde Aduarderdiep

Wapening landhoofd oostzijde Aduarderdiep

Alle palen voor de nieuwe brug staan nu in de grond. Aan de oostzijde van het Aduarderdiep is de wapening van het landhoofd gedeeltelijk geplaatst. Ook  wordt er zand afgegraven voor de op- en afritten van het nieuwe knooppunt. U kunt een 3D-presentatie van de huidige en nieuwe situatie in Nieuwklap bekijken via deze link (werkt niet goed met oude Internet Exporer versies).

Voortgang rondweg Aduard

De duikers onder de nieuwe dammen langs de rondweg zijn aangebracht. Bij brug De Lindt is beton gestort voor de voeten van de landhoofden voor de nieuwe brug (over De Lindt).

Inschrijven nieuwsbrief werkzaamheden

Bovenstaande informatie is deels door de provincie per nieuwsbrief verspreid. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ook ontvangen, schrijf u dan in.

Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl Aduard en omgeving – 23 juni 2016

23 juni 2016

____________________________________________________________________

Voortgang werkzaamheden en ander nieuws

De aannemer is klaar met het opbrengen van de eerste laag zand aan beide zijden van het Aduarderdiep. De verticale drainage aan de westzijde is aangebracht, zodat het pakket zand sneller kan zetten.
Volgende week wordt ook aan de oostzijde verticale drainage aangebracht.
Aan de westzijde gaat de aannemer verder met het aanbrengen van zand.

Nieuwbrugsterweg definitief afgesloten voor doorgaand verkeer
De gemeente Zuidhorn heeft onlangs besloten dat de Nieuwbrugsterweg definitief wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit besluit is genomen op verzoek van en in overleg met de aanwonenden en vanwege hun zorgen over een toename van sluipverkeer.
Om de weg definitief af te sluiten wordt er volgende week een paal in de weg geplaatst.

Aan beide zijden van de paal wordt een keervoorziening gemaakt voor autoverkeer dat, ondanks de bebording die aangeeft dat de weg is afgesloten, doorrijdt.
Eigenaren van aanliggende landbouwgronden en de vuilnisophaaldienst krijgen een sleutel van deze paal.
Als de werkzaamheden klaar zijn (medio 2018) kan het fietsverkeer wel weer over deze weg. Tot die tijd blijft de weg gestremd voor alle verkeer.

 

____________________________________________________________________

Onderhoudswerkzaamheden weg door Aduard

Deze zomer voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg door Aduard. Het gaat dan om de Heereweg, de Burgemeester Seinenstraat en de Burgemeester van Barneveldweg (N983).
Zaterdag 23 juli wordt de bovenste asfaltlaag weggefreesd. Zondag 24 juli wordt vervolgens een nieuwe asfaltlaag aangebracht. In dat het weekend wordt de doorgaande weg in fases afgesloten.
Vanaf maandag 11 juli vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats en is er sprake van verkeershinder.
Als het nodig is, dan worden verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden.
De week na 24 juli wordt de weg netjes afgewerkt en kan het verkeer door Aduard ook nog enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Monitoring
Deze en vorige week hebben de medewerkers van Prosperus, in opdracht van de provincie, de bouwkundige staat van woningen en (bedrijfs)panden langs de weg door Aduard opgenomen.
Daarnaast hebben zij een aantal woningen geselecteerd, waar een trillingmeter wordt opgehangen en een nulmeting voor trillingen is gedaan.
Tijdens de werkzaamheden in juli, wordt gemeten of de werkzaamheden trillingen veroorzaken, die mogelijke schade aan woningen en/of bedrijfspanden kunnen veroorzaken. Dit laatste wordt overigens niet verwacht. De metingen zijn een voorzorgmaatregel. Mocht het toch nodig zijn, dan wordt de werkwijze aangepast om trillingen te beperken.

Bijeenkomst Tennet over 380 kV-hoogspanningsverbinding

TenneT organiseert aanstaande maandag, 27 juni, in Hotel Aduard (Friesestraatweg 13 in Aduard) een informele bijeenkomst  over de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten bij Groningen. Iedereen is welkom en inlopen kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
TenneT wil de nieuwe 380 kV-verbinding aanleggen ter vervanging van de bestaande 220 kV-verbinding.
De minister van Economische Zaken heeft in maart dit jaar toegezegd ondergrondse mogelijkheden te zullen onderzoeken. Dit onderzoek is momenteel gaande. Tijdens de bijeenkomst van maandagavond wordt informatie gegeven over de stand van zaken van het bovengrondse voorgenomen tracé, de achtergronden van het ondergronds brengen van 380kV-verbindingen, de voortgang van het onderzoek en de verdere besluitvorming door de minister.

____________________________________________________________________

Inloopavond 22 september 2016

Zoals u van ons gewend bent organiseren we ook dit jaar een grote inloopavond over de projecten, die in de gemeente Zuidhorn worden uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De inloopavond van dit jaar is op 22 september, van 17.00 tot 20.00 uur in hotel Aduard.

____________________________________________________________________

Inloopspreekuur in Nieuwklap

Elke donderdagmiddag, van 14 tot 16 uur is er in inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Friesestraatweg 4 in Nieuwklap.
U bent dan van harte welkom met al uw vragen over de uitvoering van dit project.

____________________________________________________________________

Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de projecten rondom Aduard zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de  spoorbrug en de beweegbare brug Zuidhorn. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen, dan kunt u dat via deze link aangeven.