Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl Aduard en omgeving – 23 juni 2016

23 juni 2016

____________________________________________________________________

Voortgang werkzaamheden en ander nieuws

De aannemer is klaar met het opbrengen van de eerste laag zand aan beide zijden van het Aduarderdiep. De verticale drainage aan de westzijde is aangebracht, zodat het pakket zand sneller kan zetten.
Volgende week wordt ook aan de oostzijde verticale drainage aangebracht.
Aan de westzijde gaat de aannemer verder met het aanbrengen van zand.

Nieuwbrugsterweg definitief afgesloten voor doorgaand verkeer
De gemeente Zuidhorn heeft onlangs besloten dat de Nieuwbrugsterweg definitief wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit besluit is genomen op verzoek van en in overleg met de aanwonenden en vanwege hun zorgen over een toename van sluipverkeer.
Om de weg definitief af te sluiten wordt er volgende week een paal in de weg geplaatst.

Aan beide zijden van de paal wordt een keervoorziening gemaakt voor autoverkeer dat, ondanks de bebording die aangeeft dat de weg is afgesloten, doorrijdt.
Eigenaren van aanliggende landbouwgronden en de vuilnisophaaldienst krijgen een sleutel van deze paal.
Als de werkzaamheden klaar zijn (medio 2018) kan het fietsverkeer wel weer over deze weg. Tot die tijd blijft de weg gestremd voor alle verkeer.

 

____________________________________________________________________

Onderhoudswerkzaamheden weg door Aduard

Deze zomer voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg door Aduard. Het gaat dan om de Heereweg, de Burgemeester Seinenstraat en de Burgemeester van Barneveldweg (N983).
Zaterdag 23 juli wordt de bovenste asfaltlaag weggefreesd. Zondag 24 juli wordt vervolgens een nieuwe asfaltlaag aangebracht. In dat het weekend wordt de doorgaande weg in fases afgesloten.
Vanaf maandag 11 juli vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats en is er sprake van verkeershinder.
Als het nodig is, dan worden verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden.
De week na 24 juli wordt de weg netjes afgewerkt en kan het verkeer door Aduard ook nog enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Monitoring
Deze en vorige week hebben de medewerkers van Prosperus, in opdracht van de provincie, de bouwkundige staat van woningen en (bedrijfs)panden langs de weg door Aduard opgenomen.
Daarnaast hebben zij een aantal woningen geselecteerd, waar een trillingmeter wordt opgehangen en een nulmeting voor trillingen is gedaan.
Tijdens de werkzaamheden in juli, wordt gemeten of de werkzaamheden trillingen veroorzaken, die mogelijke schade aan woningen en/of bedrijfspanden kunnen veroorzaken. Dit laatste wordt overigens niet verwacht. De metingen zijn een voorzorgmaatregel. Mocht het toch nodig zijn, dan wordt de werkwijze aangepast om trillingen te beperken.

Bijeenkomst Tennet over 380 kV-hoogspanningsverbinding

TenneT organiseert aanstaande maandag, 27 juni, in Hotel Aduard (Friesestraatweg 13 in Aduard) een informele bijeenkomst  over de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten bij Groningen. Iedereen is welkom en inlopen kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
TenneT wil de nieuwe 380 kV-verbinding aanleggen ter vervanging van de bestaande 220 kV-verbinding.
De minister van Economische Zaken heeft in maart dit jaar toegezegd ondergrondse mogelijkheden te zullen onderzoeken. Dit onderzoek is momenteel gaande. Tijdens de bijeenkomst van maandagavond wordt informatie gegeven over de stand van zaken van het bovengrondse voorgenomen tracé, de achtergronden van het ondergronds brengen van 380kV-verbindingen, de voortgang van het onderzoek en de verdere besluitvorming door de minister.

____________________________________________________________________

Inloopavond 22 september 2016

Zoals u van ons gewend bent organiseren we ook dit jaar een grote inloopavond over de projecten, die in de gemeente Zuidhorn worden uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De inloopavond van dit jaar is op 22 september, van 17.00 tot 20.00 uur in hotel Aduard.

____________________________________________________________________

Inloopspreekuur in Nieuwklap

Elke donderdagmiddag, van 14 tot 16 uur is er in inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Friesestraatweg 4 in Nieuwklap.
U bent dan van harte welkom met al uw vragen over de uitvoering van dit project.

____________________________________________________________________

Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de projecten rondom Aduard zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de  spoorbrug en de beweegbare brug Zuidhorn. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen, dan kunt u dat via deze link aangeven.

 

 

Nieuwsbrief Aduard en omgeving, 27 mei 2016 – Lemmerdelfzijl

lemmerdelfzijl
27 mei 2016
Afsluiting Nieuwbrugsterweg

Zoals u weet zijn de werkzaamheden voor het knooppunt Nieuwklap en de rondweg Aduard-Nieuwklap inmiddels in volle gang. Deze week zijn we begonnen met de aanleg van de loswallen bij de tijdelijke weg.

Om alles veilig te laten verlopen is de Nieuwbrugsterweg al enige tijd afgesloten voor al het verkeer (uitgezonderd bouwverkeer). Deze weg behoort inmiddels officieel tot het bouwterrein, wat betekent dat de weg verboden gebied is voor fietsers en voetgangers. Mensen die op het bouwterrein komen lopen dus gevaar!
We merken dat dit nog niet bij iedereen even goed bekend en duidelijk is. Daarom leek het ons goed dit nog eens bij u onder de aandacht te brengen.
De omleidingsroutes voor fietsers en autoverkeer kunt u hier bekijken.

Beeldmateriaal

Tijdens de inloopavond van vorige week donderdag 19 mei, is nieuw beeldmateriaal vertoond dat is gemaakt over de brug Aduard. U kunt dit materiaal hier bekijken.
Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de projecten rondom Aduard zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de spoorbrug en de beweegbare brug Zuidhorn. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen, dan kunt u dat via deze link aangeven.

Bron: Nieuwsbrief Aduard en omgeving, 27 mei 2016