Verkeersteam Aduard/Zuidhorn

Het zal jullie waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de werkzaamheden in het dorp Aduard niet geheel afgerond zijn. Een nieuwe poging wordt gedaan op zondag 25 september 2016. Bijgevoegd het verkeersplan van de vorige stremming. Hierin zal waarschijnlijk niet veel wijzigen.

Het verkeersplan volgt z.s.m. Bijgevoegd het verkeersplan van de vorige keer; veel zal hierin waarschijnlijk niet wijzigen.

 

Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl Aduard en omgeving, 4 mei 2016

lemmerdelfzijl

Inloopavond 19 mei aanstaande 2016

Donderdag 19 mei aanstaande organiseren wij weer een inloopavond over de projecten in en om Aduard.
Die avond kunt u vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur terecht in mfc De Meeden, Burgemeester van Barneveld weg 23 in Aduard met uw vragen over:
– vervangen brug Aduard;
– aanleg rondweg Aduard-Nieuwklap;
– aanleg knoopppunt Nieuwklap;
– en de aanpak van de weg door Aduard.
Ook is er iemand aanwezig om vragen te beantwoorden over de parallelstructuur N355 (Rijkssstraatweg). Daarnaast zijn vertegenwoordigers aanwezig van Prosperus (monitoren effecten trillingen) en het OV- bureau (openbaar vervoer).

Stand van zaken knooppunt Nieuwklap

De aannemer KWS is inmiddels gestart met de aanleg van de tijdelijke aansluiting van de Nieuwbrugsterweg op de N355.
Binnenkort wordt begonnen met het aanbrengen van de zand- en grondterpen.

Aanbesteding brug Aduard en rondweg Aduard-Nieuwklap

Eind april is het project vervanging brug Aduard en de aanleg van de rondweg Aduard-Nieuwklap op de aanbestedingskalender geplaatst.Aannemers kunnen inschrijven voor het werk, dat onder andere bestaat uit:
– het bouwen van de (betonnen) onderbouw van de nieuwe brug;
– het slopen van de bestaande brug;
– het aanpassen van de bestaande infrastructuur rondom de oude en de nieuwe brug
– het baggeren van het van Starkenborghkanaal tussen beide bruggen
– het aanleggen van de nieuwe rondweg Aduard.
De sluitingsdatum van de aanbesteding is 14 juni.

Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de projecten rondom Aduard zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de  spoorbrug en de beweegbare brug Zuidhorn. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen, dan kunt u dat via deze link aangeven.