Dorpswethouder op bezoek

Dorpswethouder Hielke Westra maakt in deze zomermaanden een rondje langs “zijn” dorpen. Aduard was 2 september aan de beurt. Dorpsbelangen Aduard heeft hem op anderhalve meter afstand ontvangen bij een van de bestuursleden thuis.
Dit informele bezoek gebruikt de wethouder om te weten te komen wat er speelt in ons dorp. DBA kon aangeven wat de gemeente voor het dorp kan betekenen.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

  • Corona heeft het leven in het dorp ook geraakt. DBA ziet dat dorpelingen elkaar weer voorzichtig ontmoeten. Verschillende sporten worden weer in groepsverband beoefend, kerkdiensten (buiten en binnen) worden gehouden, de mannensoos komt bij elkaar, en de middenstand wordt goed bezocht. De Meeden wordt weer voorzichtig gebruikt. Zorgsaam Aduard heeft ook een belangrijke rol gespeeld om hulpvragers en hulpgevers bij elkaar te brengen.
  • Wonen in Aduard komt uitvoerig aan bod. In de komende maanden wordt de zogenaamde woonvisie voor de hele gemeente Westerkwartier vastgesteld. Aduard staat op het lijstje om te zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Om het aantal voorzieningen op peil te houden is een minimum aantal inwoners nodig. Omdat het gemiddelde aantal bewoners per woning daalt , moet gekeken worden naar mogelijkheden voor nieuwbouw.
  • Duurzaamheid is voor de wethouder een geliefd onderwerp. Als verantwoordelijke wethouder mag hij richting geven aan de duurzaamheidsvisie die op 2 sept in de gemeenteraad aan bod komt. Alle woningen Aduard zijn bestaande bouw. Eigenlijk is gas-loos maken van bestaande woningen erg moeilijk en erg duur. Westra denkt dat het beter is om eerst een isolatie programma te bedenken voor Aduard en vergelijkbare dorpen. Want dat kunnen huis eigenaren nu al doen en dat verdient zich snel terug. Het verduurzamen van de restvraag kan e.v.t in een later stadium. Het bestaan van Energiecorporatie de Monninksroos in Aduard was bij de wethouder niet bekend. Hij gaat informeren of de gemeente iets kan betekenen voor deze coöperatie. DBA heeft ook voorgesteld om Aduard te laten functioneren als proeflocatie voor nieuwere type energie voorzieningen.
  • DBA heeft aangegeven dat de ontvangst van sommige telecomproviders, bv Vodafone niet toereikend is op sommige plekken in dorp. Telecommunicatie is geen gemeente taak; het is geen nutsvoorziening (net zoals glasvezel). De wethouder gaat wel hierover informeren.
  • DBA heeft aangegeven dat het in Aduard drukker wordt qua toerisme. Ook het kloostermuseum ziet een toename van het aantal bezoekers. Dat is een positieve ontwikkeling. De afgelopen tijd is daarom het idee ontstaan om tijdens de zomermaanden een mini kampeerterrein/campers-plaats te realiseren op de huidige ijsbaan. De gemeente denkt hier graag aan mee.

DBA is zeer tevreden over hoe de gemeente meewerkt met verschillende projecten in dorp, zoals herinrichting van straten en het Aduard 825park. Binnenkort komt de gemeentelijke landschapsarchitect met een tekening en een uitvoeringsplan voor Aduard Park 825.

Aansluitend hebben wij met de wethouder een wandeling door dorp gemaakt. DBA gaf toelichting over:
– De Lindt en de plannen voor het uitgraven ervan met herstel van de brug. – Het staat op de lijst van de Tennet compensatiegelden.
– De contouren van de oude klooster en de kloostergrachten
– De locatie van de ijsbaan
– De locatie van Aduard Park 825
– De nieuwe voetbal kantine.


Vierling: Kloosterstraat

De vierling is het punt in de kloosterkerk waar oost/west vleugel van de kerk samen komt met de noord/zuid vleugel.