Meld achterstallig onderhoud in uw omgeving

Meld achterstallig onderhoud aan de ‘openbare ruimte’ in uw omgeving! Op 25 augustus maken we met de gemeente een ronde, laat het ons voor die tijd weten.
Op 4 september a.s. heeft Dorpsbelangen Aduard weer bestuurlijk overleg met de wethouders en burgemeester. Een van de onderwerpen die aan bod zullen komen is de dorsronde. De dorpsronde is een inspectieronde van de openbare ruimte – straten, stoepen, gemeentelijk groen-  die wij samen met de onderhoudsploeg van de gemeente lopen. Zijn de bosjes voldoende teruggesnoeid, zijn de stoepen nog goed, is er sprake van gevaarlijke situaties of bijv. wateroverlast?

Ziet u zaken in uw omgeving die beter kunnen? Geef het door via postbus@dorpsbelangenaduard.nlof benader een van de bestuursleden persoonlijk (www.dorpsbelangenaduard.nl/bestuur). Als u de situatie persoonlijk wilt toelichten aan de gemeente bent u van harte welkom om ter plekke de situatie toe te lichten. Laat het ons weten dan maken we daar een afspraak over.

De dorpsronde zal dit jaar gehouden worden op 25 augustus om 15:00 uur. We starten dan bij de Meeden en maken een ronde door het dorp.
Mocht u gedurende het jaar tegen zaken aan lopen, meld het bij de gemeente via gemeente@zuidhorn.nl of telefonisch via 0594 50 88 88.

Geef een reactie