Verslag bijeenkomst herinrichting doorgaande weg door Aduard

Ideeën plakken bij luchtfoto doorgaande weg

Verslag inventarisatiebijeenkomst

Donderdag 2 november 2017 zijn tijdens een interactieve bijeenkomst in MFC De Meeden de wensen en ideeën geïnventariseerd voor de herinrichting van de doorgaande route door Aduard. Hiervoor zijn de aan- en omwonenden van de Heereweg, Burg. Seinenstraat, Burg. van Barneveldweg en Albert Harkemaweg  uitgenodigd. Zij hebben aan de hand van luchtfoto’s van de betreffende straten hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt.

KlankbordgroepDiscussiëren bij luchtfoto's doorgaande weg

Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende drie klankbordgroepen gevormd:

  • Hereweg
  • Seinenstraat + Burg. van Barneveldweg
  • Albert Harkemaweg

Deze groepen gaan samen met de gemeente de plannen verder uitwerken. Wilt u ook graag deelnemen in één van de klankbordgroepen? Neem dan contact op met de gemeente of met Dorpsbelangen Aduard.

Ideeën plakken bij luchtfoto doorgaande weg

Zie voor meer informatie ook www.zuidhorn.nl/wegdoorAduard.