Aankondiging Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Aduard

Het bestuur van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard nodigt al  haar leden graag uit om op donderdag 21 april 2016 aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering.
Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid in het jaar 2015.
Het wordt gehouden in M.F.C. de Meeden en begint om 20.00 uur.

Een persoonlijke uitnodiging naar de leden wordt uiterlijk 21 maart door het bestuur verstuurd.
Degene die een exemplaar van het jaarverslag willen ontvangen kunnen dit vanaf 21 maart as bij het bestuur kenbaar maken via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.