Aduard 825 Park

Naar aanleiding van de Dorpsvisie Aduard is er een groep mensen aan de slag gegaan om te kijken of er geen betere invulling gegeven kon worden aan het terrein rond MFC de Meeden in Aduard en ontstonden de ideeën voor een 825-park. Met dit project wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke wensen die uit de dorpsvisie kwamen.

Meer over het plan te weten komen? Lees dan onderstaande stukken.

Mocht u na aanleiding van de presentatie nog vragen hebben of nadere toelichting wensen kunt u altijd contact met ons opnemen. e-mail: aduard825park (at) gmail.com