Algemene Leden Vergadering donderdag 15 juni om 20:00 uur in MFC de Meeden

Uitnodiging

Het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Aduard nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 juni in de Meeden, om 20:00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Presentatie resultaten enquête MFC de Meeden
3. Activiteiten Dorpsbelangen in het afgelopen bestuursjaar
4. Financiën dorpsbelangen & commissies (Sinterklaas en Jeugdwerk)
5. Verhoging contributie van 7.50 naar 7.65
6. Rondvraag
7. Sluiting