Blij met verlenging 30km-zone maar zichtbaarheid moet beter

Dorpsbelangen Aduard is blij met de verlenging van de 30km-zone in Aduard tot voorbij de uitrit van de Meeden en de sportvelden. Dit is het resultaat van een aantal gesprekken met gemeente, provincie en politie in 2012 en 2013. Helaas is het nieuwe begin van de 30km-zone niet duidelijk aangegeven. In de eerdere gesprekken is dit wel besproken en toegezegd. Wij gaan er van uit dat de provincie dit nog als actiepunt heeft staan, maar gaan informeren naar de status en blijven er scherp op letten.