Hoogspanningsmasten bij Aduard

Op verzoek plaatsen we dit bericht

Misschien hebben jullie al eerder berichten in het nieuws gelezen over de oude hoogspanningsmasten. In principe zouden alle oude masten verwijderd worden zodra ze door de nieuwe masten vervangen zijn, maar nu blijkt er toch een heel aantal te blijven staan.Bewoners van Nieuwbrug en uit Aduard (oa Janny Maat en Martin Terhofstede) hebben al eerder actie ondernomen om ze alsnog weg te krijgen. 

Nu hebben ze contact met advocaat Anna Kwint uit Aduard. Samen zijn ze nu bezig met een handhavingsverzoek gericht aan de gemeente Westerkwartier. Daarmee willen ze samen met bewoners uit Nieuwbrug, Aduard en Den Horn bereiken dat alle masten van de oude hoogspanningsverbindingen worden verwijderd. Anna woont zelf in Aduard en heeft zelf belang bij de verwijdering van in ieder geval één mast. Het idee achter deze actie is dat je met meer bewoners sterker staat.

Daarom wil Anna zoveel mogelijk bewoners kunnen noemen in haar verzoek. Anna brengt geen kosten in rekening.  Als je wilt dat het verzoek ook namens jou/jullie wordt ingediend, dan kun je een mail sturen aan Anna op haar mailadres: kwint@forumlaw.nl met je/jullie naam en adres. Voordat de brief aan de gemeente wordt verstuurd, krijgen je hier een concept van toegestuurd. Dan kun je nog definitief de beslissing nemen of je wel of niet meedoen.