Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard van 14 maart 2022

Dorpsbelangen heeft op 14 maart vergaderd

Naar aanleiding van de laatste stremming van de brug bij Aduard, heeft Dorpsbelangen contact opgenomen met Rijkswaterstaat. Zij gaan overleggen met de gemeente en provincie om te kijken hoe ze het beste gebruikers van de brug kunnen informeren over een storing.

Voordat er een definitieve inrichting komt op de Heerweg, vindt er eerst nog een overleg plaats met de gemeente op 24 maart. Dit overleg is met de gemeente en de klankbordgroep. Er zijn bij de gemeente meerdere klachten binnengekomen over de situering van de huidige betonblokken. De klankbordgroep zal samen met de gemeente kijken naar de mogelijke alternatieven die effectief én veilig zijn.

De projectgroep ‘Bieb Aduard moet blijven’ heeft het opgestelde projectplan afgelopen week gepresenteerd aan de Gemeente Westerkwartier en Biblionet. Het plan is positief ontvangen. De gemeente en Biblionet gaan op basis van dit plan kijken wat de mogelijkheden zijn om de bibliotheekvoorziening in Aduard te behouden. Wordt vervolgd!