Kort verslag bestuur vergadering Dorpsbelangen Aduard van 21 februari 2022

Dorpsbelangen heeft op 21 februari vergaderd

Dorpsbelangen heeft er in de afgelopen periode ruim 25 nieuwe leden bij gekregen. We heten onze nieuwe leden via deze weg van harte welkom! Dankzij de steun van onze leden kunnen we Aduard samen nóg mooier maken! De jaarlijkse contributie innen wij aan het einde van het jaar.

Op 24 en 25 september vindt de wandeltocht Tocht om de Noord plaats. Dit jaar is de Tocht om de Noord te gast in de gemeente Westerkwartier. Het thema dit jaar is ‘Dwalen door verhalen’. Tijdens de wandeltocht kunnen wandelaars kennismaken met de meest verrassende verhalen uit de dorpen. Lijkt het je leuk om een activiteit aan te bieden en het dorp Aduard te vertegenwoordigen? Meld je dan aan via: info@tochtomdenoord.nl.

Sociaal Werk De Schans heeft het initiatief genomen om een speelvoorziening te creëren in de groenstrook aan de Lindt. Dorpsbelangen is gevraagd om hieraan bij te dragen. Als bestuur staan wij hier positief in. De nieuwe speelvoorziening draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp, kinderen kunnen hier veilig spelen. En er komt een duurzame voorziening die herbruikbaar is, ook als in de toekomst de Lindt uitgegraven wordt.

Er is door de projectgroep ‘Bieb Aduard moet blijven’ een projectplan opgesteld waarmee de bibliotheek in Aduard kan worden behouden. Ideeën van dorpsgenoten voor mogelijke activiteiten in de bibliotheek zijn hierin meegenomen. De projectgroep heeft hierover afgelopen week een bericht geplaatst op Meroakels. Het plan wordt begin maart aangeboden aan de gemeente. De projectgroep houdt dorpsgenoten op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dorpsbelangen wil medio mei een ledenvergadering organiseren. Een definitieve datum en de invulling van het programma volgt binnenkort.