Bushaltes

Het verdwijnen van de bushalte op de hoek van de Bernardusweg is al jaren geleden gepland tijdens het ontwerpen van de nieuwe brug over het Starkenborgkanaal. Door de nieuwe brug werd de busroute circa twee a drie kilometer langer. (afstand oude brug tot aan de rotonde bij de Friesestraatweg en de reistijd van de oude brug door het dorp tot aan de rotonde plus de stoplichten) De reistijd mocht niet langer worden i.v.m. andere aansluitingen in het bussennetwerk. Qbuzz wilde eigenlijk niet meer door het dorp rijden. Rogier van ’t Land van Dorpsbelangen heeft zich jarenlang ingezet voor het behouden van de buslijn door het dorp. Door het dorp betekende dat de reistijd verkort moest worden om de extra tijd in te lopen. Eén bushalte moest daarom sneuvelen. De bushalte bij de Bernardusstraat had na uitgebreide tellingen de minste instappende passagiers…En zo is dit allemaal tot stand gekomen.

De bushalte Kleiweg is verplaatst naar de Harkemaweg omdat daar meer passagiers in- en uitstappen. De namen van de bushaltes worden binnenkort aangepast.