Herinrichting Burg. Seinenstraat: update 6 nov 2020

bron: Link

Actuele stand van zaken Burgemeester Seinenstraat (d.d. 6 november 2020)

Vervangen waterleiding en aanleg riolering

Op dit moment is het Waterbedrijf nog bezig met het vervangen van de drinkwaterleidingen in de Burgemeester Seinenstraat. Gelijktijdig vindt er ook de aanleg van de nieuwe riolering. De aanleg van de waterleiding/riolering heeft vertraging opgelopen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Om een ieder van drinkwater te kunnen blijven voorzien, was het nodig in de beginfase eerst noodleidingen aan te leggen voordat de oude buizen konden worden verwijderd. Hierdoor ontstond ruimte om met relatief gepaste hinder, gelijktijdig drinkwater -en rioleringsbuizen aan te leggen;
  • Het vele vrachtverkeer dat de smalle werkzones moet passeren, zorgde in de beginfase voor de nodige vertraging. Dit is na het plaatsen van extra verkeersborden verbeterd, zodat de aannemer veiliger en sneller kan werken.
  • Verder zijn er een paar weken vertraging ontstaan doordat het gezamenlijke tracé van de waterleiding tegen het oude riool van het voormalige klooster aanliep. Voordeel hiervan was dat archeologen weer aanvullend onderzoek konden doen en dat er mooie beelden van het oude gemetselde riool zijn gemaakt.

Op dit moment verlopen de werkzaamheden volgens het oorspronkelijke plan. De aannemer verwacht dat, ijs en weder dienende, in december de waterleiding en riolering gelegd zijn. Mogelijk dat enkele afrondende werkzaamheden na de jaarwisseling worden uitgevoerd.

Herinrichting

In juni hebben we u geïnformeerd over de planning van de herinrichting. We hebben toen verteld dat de asfaltwerkzaamheden sowieso in 2021 plaatsvinden omdat we asfalt met een ‘streetprint’ niet in de ‘koude’ periode aan kunnen brengen. Voor we dit asfalt aanbrengen in 2021, maken we de nieuwe trottoirs.

Voor de antiekzaak ‘De Evenaar’/slagerij Gelsema hebben we afgelopen zomer een proefvak met ‘streetprint’ gemaakt. De trillingsmetingen en praktijkervaringen met de ‘streetprint’ zijn positief. Het frezen van asfalt en het aanbrengen van deze print in het asfalt kan enige hinder geven. De kans op schade aan woningen is erg klein. Toch hangen we tijdens de uitvoering bij trillingsgevoelige panden meetapparatuur. Deze kan de trillingen monitoren en waarschuwt als de kans op schade te groot wordt.

Gefaseerde aanleg

De nieuwe verharding willen we zoveel mogelijk gefaseerd aanleggen. Het verkeer laten we tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door rijden. Dit lukt niet tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden. Vooral het aanbrengen van de ‘streetprint’ is een tijdrovende klus, waarbij de gehele wegbreedte nodig is. Doorgaand verkeer is hierbij niet mogelijk gedurende een periode van drie tot vier weken. Woningen, bedrijven en winkels blijven bereikbaar.

De herinrichting van de Burgemeester van Barneveldweg is gepland in de periode januari-april 2021. Aansluitend wordt in de periode medio april-juli 2021, ijs en weder dienende, de herinrichting van de doorgaande route door Aduard afgerond met de uitvoering van de Burgemeester van Barneveldweg. Op dit moment worden de werkzaamheden aanbesteed.

Enkele tekeningen zijn hier te vinden: Link