Herinrichting Burg. van Barneveldweg update 6 nov 2020

bron: Link

Actuele stand van zaken (d.d. 6 november 2020)

Het eind van de werkzaamheden van de provincie bij de oude brug over het Van Starkenborghkanaal is in zicht. Na afronding van deze werkzaamheden gaan we de Burgemeester van Barneveldweg herinrichten

Werkzaamheden oude brug

Op de plek van de landhoofden van de oude brug heeft de provincie twee nieuwe ‘balkons’ gemaakt. Langs het Van Starkenborghkanaal is een nieuw betonnen fietspad aangelegd. Dit maakt een verbinding met het bestaande fietspad ‘Aduard 800’ richting Zuidhorn. Gelijktijdig is ook het laatste gedeelte van de Burgemeester van Barneveldweg vervangen door een betonpad.  De planning is dat de werkzaamheden van de provincie in december aanstaande gereed zijn.

Herinrichting

In mei 2019 hebben we een informatieavond gehouden waar we u de ontwerptekeningen presenteerden. Deze tekening hebben we in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt.  Nog even samenvattend, zijn de belangrijkste onderdelen van het plan:

  • rijbaan blijft asfalt;
  • doortrekken van de rijbaan in een bocht naar Wierum;
  • vervangen van het noordelijk deel van de huidige rijbaan door een betonnen (fiets)pad van 3 meter richting de oude brug. Het fietspad langs het Van Starkenborghkanaal trekken we door naar het bestaande fietspad richting Zuidhorn (inmiddels gerealiseerd);
  • uitvoeren van voetpaden in gebakken klinkers;
  • handhaven van de bestaande parkeerplaatsen voor huisnr. 16-34. De rijbaan en parkeervakken voeren we uit in nieuwe gebakken straatstenen;
  • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting;
  • verkleinen van het grote kruisingsvlak met de Albert Harkemaweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising.

De ontwerptekeningen hebben wij uitgewerkt tot werktekeningen. (zie Link)

Planning

Op dit moment besteden we de werkzaamheden aan. De planning is dat wij in de periode januari-april 2021, ijs en weder dienende, de herinrichting van de Burgemeester van Barneveldweg uitvoeren. Aansluitend gaan we dan in de periode medio april-juli 2021 de Burgemeester Seinenstraat herinrichten.