Update vervanging bruggen Aduard en Nieuwklap en rondweg

In de media waren er onlangs uiteenlopende geluiden te horen over het wel/niet rond zijn van de financiering van de bruggen rond Aduard en de planning van bruggen en de nieuwe rondweg N983 tussen het Van Starkenborghkanaal en de N355. Op 11 juni is van 18.00 tot 20.00 uur een ‘vragenuurtje’ over het project in Zalencentrum Balk te Zuidhorn. Komende herfst zal er voor inwoners en andere belangstellenden een avond in Aduard georganiseerd worden over dit onderwerp.

Na recent contact met de Gemeente heeft Dorpsbelangen Aduard op donderdag 5 juni gesproken met betrokken medewerkers van de Provincie  Groningen over de voortgang van de projecten. Wij hebben uitgebreid gesproken over hoe de planningen van de vervanging van de vaste brug over het Aduarderdiep, de brug over het Van Starkenborghkanaal en de nieuwe rondweg op elkaar aansluiten.

In hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Op dit moment loopt er een bezwaar bij de Raad van State met betrekking tot de brug over het Van Starkenborgh, uitspraak wordt ergens de komende maand verwacht; na de zomer nemen de rkeerProvinciale Staten een definitief besluit over de aanleg;
  • Begin 2015 wordt begonnen met het verleggen van de waterleiding die zuidelijk langs de N355 ligt;
  • Als deze waterleiding verlegd is (verwacht: 2e helft 2015) kan worden begonnen met de bouw van een nieuwe vaste brug over het Aduarderdiep;
  • Ondertussen kan er, op de plek waar de nieuwe rondweg komt, een zandweg aangelegd worden voor het werkverkeer; deze zal op een gegeven moment vervangen worden door een reguliere 60km-weg;
  • Zodra de nieuwe brug over het Aduarderdiep gereed is kan de huidige brug daar afgebroken worden en het zand gebruikt worden bij de aanleg van de nieuwe brug over het Van Starkenborgh;
  • Uiterlijk eind 2017 moet de brug over het Van Starkenborghkanaal gereed zijn.

Dorpsbelangen heeft duidelijk aangegeven dat -mocht er een tijdelijke situatie ontstaan dat de brug over het Aduarderdiep en de rondweg klaar zijn, maar de brug over het Van Starkenborgh niet- er alles aan gedaan wordt om de Albert Harkemaweg verkeersveilig te houden en de aanwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen. De provincie verwacht deze situatie overigens niet omdat de planningen goed op elkaar aansluiten. Een ander belangrijk aandachtspunt is de verkeersveiligheid rond de brug over het Van Starkenborgh voor fietsers van en naar Den Ham en Aduarder Voorwerk. Onder geen beding zal het werkverkeer dat betrokken is bij de aanleg door het dorp Aduard rijden, dat is de provincie heel duidelijk over.

Met de provincie is afgesproken dat er dit najaar een informatiebijeenkomst gehouden zal worden in Aduard. Na eerdere bijeenkomsten in 2011 en 2012 in Aduard en afgelopen jaar en komende week in Zuidhorn is dit het moment dat iedereen die dat wil laagdrempelig geïnformeerd wordt over wat er nou praktisch komt. De datum van de informatieavond zal uiteraard ruim van tevoren aangekondigd worden.

Op dit moment is de financiering van de brug over het Van Starkenborgh nog niet helemaal rond. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de financiering uiteindelijk niet rond gaat komen, omdat de brug bij Aduard dan straks de laatste brug in de hele vaarroute zou zijn die te laag is voor schepen met meer dan twee lagen containers. Vanuit het Rijk is er een realisatieplicht opgelegd voor de brug (afronding ‘Fase 1 opwaardering vaarweg) van uiterlijk eind 2017. Wel is het mogelijk dat het ontwerp van zowel de tafelbrug bij Zuidhorn als die bij Aduard versoberd wordt, waar bij er geen sprake zal zijn van functionele versobering (meer dus hoe het er uit ziet).

Waarom is de financiering van de bruggen bij Zuidhorn en Dorkwerd eerder rond dan die van de brug bij Aduard? Twee schippers hebben de brug bij Dorkwerd een ‘effectieve’ zet richting vervanging gegeven en de brug bij Zuidhorn stort bijkans van ellende in elkaar, terwijl de brug bij Aduard onderhoudstechnisch van voldoende kwaliteit is.

De vervanging van de brug van Aduard is nodig om containerschepen met 4 lagen containers (i.p.v. de huidige twee lagen) te laten passeren. Over de hele hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl worden aanpassingen gedaan aan infrastructuur om dit mogelijk te maken. De brug over het Aduarderdiep (N355) wordt vervangen en komt iets zuidelijker te liggen om ruimte te maken voor een ongelijkvloerse aansluiting richting Van Starkenborgh, een parallelweg aan de noordzijde voor langzaam verkeer en het laatste stukje fietspad+ van Zuidhorn naar Groningen.

Meer lezen?

Vragen? Benader ons persoonlijk of stuur een mail naar postbus@dorpsbelangenaduard.nl

Geef een reactie