Werkgroepen Dorpsvisie Aduard

Voor de uitvoering van een aantal actiepunten wordt alvast gestart met twee werkgroepen. Eén werkgroep van en voor de jeugd (Jeugdwerk Aduard) en één werkgroep om de viering van Aduard 825 voor te bereiden. Laatstgenoemde zet al werkende in op de structurele versterking van het verenigingsleven.