OMGEVINGSVISIE WESTERKWARTIER – Enquete

Enquete: https://nl.surveymonkey.com/r/93HV7JN

https://www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl/omgevingsvisie-westerkwartier/home

De gemeente Westerkwartier maakt het komende jaar een Omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze gemeente. De omgevingsvisie gaat over zaken als wonen, werken en samen leven in Westerkwartier.

We kunnen deze Omgevingsvisie alleen maken met inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken, mee praten en mee doen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie, het proces en de activiteiten die we organiseren rond de Omgevingsvisie.